תפס לספק כוח דק Rockboard

36.00

תפס ספק כוח שמותאם לפדלבורדים מדגם club ,studio ,stage