כרטיס קול חיצוני מקי – Mackie Onyx Artist 1.2

599.00 519.00