גיטרה חשמלית קורט – Cort G250 DX TB

1,486.00 1,351.00

תיאור יעלה בהמשך