גיטרה בס קורט – Cort Arona 4 OBR

3,021.00 2,747.00

תיאור יעלה בהמשך