!Don’t let anyone SET You UP

התהליכים המתקדמים ומגוון הפעולות שמבוצעות בצורה ייחודית במרכז הגיטרות של אבי גיל ובפרט בסדנת תיקון הגיטרות של אבי גיל במסגרת הטיפול בגיטרות, מגדירים מחדש ומרחיבים את גבולות המונח המוכר והידוע סטאפ לגיטרה.

המונח המקובל "סטאפ לגיטרה" (ומה שהנגנים בישראל התרגלו שמבוצע במסגרתו) לא באמת מצליח להמחיש ולתאר את הדרך הארוכה שאנו עושים כאן בסדנת תיקון הגיטרות של אבי גיל, כדי להביא את הגיטרות של לקוחותינו לאיכות ולביצועים שאנו ידועים בזכותם.

טיפולים תקופתיים לגיטרות בכלל, וטיפולי סטאפ לגיטרה בפרט, יכולים להתבצע במגוון היקפי עבודה ורמות ביצוע. התאמת סוג העבודה הנכון לגיטרה מסויימת תלוי במצב הגיטרה, בדרישת הלקוח ובהיקף התהליכים שהגיטרה צריכה לעבור כדי להגיע לביצועי שיא.

מהיום אמרו – טיפול רחב היקף וסטאפ לגיטרה