תקנון אתר ותנאי שימוש של חנות הגיטרות של אבי גיל

 1. קניין רוחני והשימוש באתר
 2. אחריות
 3. רכישת מוצרים באמצעות האתר ומשלוחם

קניין רוחני והשימוש באתר

 1. זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות ביחס לאתר, תוכנו, לרבות המאמרים המתפרסמים בו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, שמורות ושייכות באופן בלעדי לסדנת הגיטרות של אבי גיל – אומן מומחה לגיטרות וכלי מיתר (להלן: “הסדנה”).
 2. האתר, תכני המאמרים, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור והצגת המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו (להלן: “התוכן”) מהווה רכוש קנייני בלעדי של הסדנה.
  אין הסדנה מציגה ו/או טוענת לכל התחייבות לגבי נכונות התוכן המוצג באתר ו/או איכותו ו/או התאמתו לצרכים מסוימים של המשתמש. אין להעתיק, לשכפל, להדפיס את התוכן, במלואו או בחלקו, לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהסדנה, ואין לעשות בתוכן שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש – אסור ומהווה עבירה על החוק.
 3. תוכן האתר כולל, בין היתר, שמות של מוצרים, חברות ויצרנים, שיטות וטכנולוגיות, סימני מסחר רשומים ולוגואים (להלן: “הגופים”) הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לתחום פעילות הסדנה. הסדנה מכירה בסימני המסחר של הגופים המזוהים באתר.
  הסדנה לא טוענת לבעלות ו/או קניין באשר לסימני המסחר של גופים אלה והשימוש בסימני המסחר באתר הסדנה נעשה ברשות ולצרכי הסבר, הדגמה והמחשה בלבד.

אחריות

 1. הסדנה, האתר, בעליו, מפעיליו ועורכיו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק שייגרם או עלול להיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ישיר ו/או עקיף במידע שנמסר באתר כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר.
 2. המשתמש מתחייב כלפי הסדנה, כי לא יישלח דרך האתר לכל צד ג’ שפרטיו מופיעים באתר כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב (וירוסים), תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג’ כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט; המשתמש מתחייב לא לבצע באמצעות האתר כל פעולה המנוגדת לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשס”ח-2008 בדבר משלוח דברי פרסומת לצדדים שלישיים ו/או פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מחשבי הסדנה עצמם. באם יעשה שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את הסדנה, עובדיה, מנהליה וכל מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.
 3. הסדנה עושה מאמצים רבים על מנת לאבטח את האתר ועושה ככל שביכולתה ובשליטתה למנוע כל הפרעה בעת עשיית שימוש באתר. עם זאת מובהר בזה, כי השימוש באתר נעשה וניתן כשירות כפי שהוא (As Is) והסדנה אינה מתחייבת כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי הסדנה לא תהיה אחראית, בכל צורה בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו בתוכן ו/או במידע ו/או במסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ו/או על ידי צד שלישי אחר, ובין אם לאו.
  הסדנה לא תישא באחריות כלשהי בפני המשתמשים באתר, אשר יבחרו לגלוש לאתרים אחרים המקושרים דרך אתר זה ואין הסדנה מעודדת ו/או מרמזת באופן כלשהו את משתמשי האתר להיכנס ולעשות שימוש באתרים אלו.

רכישת מוצרים באמצעות האתר ומשלוחם

 1. הסדנה מציעה מגוון רחב של מוצרים באמצעות קטלוג אונליין הכולל תמונות, תיאורים ומפרטים טכניים. יובהר, כי התמונות מיועדות להמחשה בלבד ולעיתים יכולים להיות שינויים במוצרים. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי הסדנה, ניתן לקבל בהתקשרות טלפונית לסדנה. כל מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ.
 2. האתר ברב המקרים משקף את המלאי הפיזי בחנות הסדנה. ואולם, חלק מהמוצרים המופיעים באתר יסופקו בהזמנה מיוחדת בלבד בכפוף לתשלום מקדמה. עם סיום ביצוע הרכישה יוודא צוות הסדנה את הימצאות המוצר במלאי ולאחר מכן יחויב המזמין בתשלום מלא בגין המוצר בהתאם למס’ התשלומים שסימן. במידה והמוצר אזל או במידה ומדובר במוצר הזמנה מיוחדת כאמור, תימסר למזמין הודעה תוך שני ימי עסקים ויתאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי דומה או להמתין עד שהמוצר יחזור למלאי. אספקת מוצרים הקיימים במלאי הינה עד 14 ימי עסקים וזאת בכפוף לשיטת המשלוח שיבחר המזמין. באשר למוצרים שאינם במלאי או מוצרים בהזמנה מיוחדת בלבד, זמן האספקה ייקבע באופן פרטני בהתקשרות מול המזמין.
 3. בעת רכישת מוצר מקטלוג המוצרים המוצעים באתר, על המשתמש למסור את פרטיו האישיים כמו: מספר ת.ז., מספר טלפון / נייד, כתובת מגורים, כתובת למשלוח ההזמנה, כתובת דוא”ל, מספר כרטיס אשראי ותאריך התפוגה. מידע זה מאפשר למלא אחר ההזמנה. הסדנה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע זה ולא להעביר את המידע אשר ברשותה לשום גורם חיצוני אחר מלבד חברות האשראי ולא יעשה שום שימוש במידע מעבר לביצוע הרכישה/קניה באתר זה. המשתמש יוכל לבחור בעת הכנסת פרטי הדוא”ל האם להירשם לניוזלטר ולקבל עדכונים מהסדנה.
 4. החזרות מוצרים יתבצעו עד ולא יאוחר מ- 14 יום מתאריך קבלת המוצר בצירוף חשבונית מקור. ניתן להחזיר את המוצר ולבטל את החיוב בכפוף לאמור בסעיף זה, לחילופין, ניתן להחליפו במוצר אחר. החזרת מוצר תתבצע רק אם המוצר סגור באריזתו המקורית, במצב חדש ושלא נעשה בו כל שימוש. יודגש, כי לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש, נפתחו או נפגמו. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח – הנמוך ביניהם, בתוספת עמלת ביטול של חברות האשראי. מובהר בזאת, כי מוצר שלא היה במלאי הסדנה ושהוזמן במיוחד עבור לקוח, לא יהיה ניתן לביטול.

האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הכוונה לשימוש בו גם ללשון נקבה, יחיד / רבים ללא כל הבדל או שוני.

אנו מאחלים לך גלישה נעימה.